Kategória "Fotografujeme"

Prečo fotografujeme

Oddávna ľudia cítili potrebu zaznamenávať svoj život pre seba aj pre budúce generácie. Naznačujú to maľby na stenách pravekých jaskýň, staroveké kresby a hieroglyfy, stredoveké zdobené obrazy a aj novoveké fotografie. Bez tohto zaznamenávania ľudia akoby strácali svoju minulosť, identitu