Vyhrajte makro objektív v súťaži Som Nikon v prírode

Je jar s letnými teplotami . Slnko vychádza skoro a zapadá po neuveriteľných 17 hodinách putovania po oblohe. Milovníci prírody môžu tráviť dlhé dni vonku. Fotografická jar sa často nesie v znamení  krajiny, ale aj makro fotografie či fotografie detailu. Ak aj vy obdivujete krásy prírody a navyše ju aj fotografujete, ukážte nám vaše zábery a vyhrajte makro objektív AF-S DX Micro Nikkor 40mm f2.8 G.

A ako sa môžete zapojiť do súťaže? Jednoducho.

Pre účasť v súťaži umiestnite od 1.6. do 30.6.2017 verejne na váš súkromný Instagram alebo Facebook účet fotografiu (fotografie)  s prírodnou tematikou (krajina, živá či neživá príroda, detail v prírode) a do popisu pridajte tagy #NatureWithNikon a #JsemNikonVprirode (súťažiaci z Česka) alebo #NatureWithNikon a #SomNikonVprirode (súťažiaci zo Slovenska).

Tomáš Hulík / Nikon D500 + AF-S 28-300mm

Najlepšie snímky vyberie porota spoločnosti Nikon do 10.7.2017. Víťazné snímky budú zverejnené na oficiálnom Facebook / Instagram profile spoločnosti. Autor najlepšej fotografie vyhráva objektív AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G.

Zložité? Vôbec. Tak poďte do toho spolu s nami a možno to budete práve vy, kto si vysúťaží praktický objektív.

Súťaž vyhlasuje na svojom Facebook profile aj ambasádor Nikonu Tomáš Hulík.

Pre inšpiráciu si pozrite jeho rozhovor a krásne fotografie v rozhovore. 

Tomáš Hulík / Nikon D500 + AF-S Micro Nikkor 105mm

Podrobné podmienky súťaže

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže na tému #SomNikonVprirode (ďalej len súťaž) je spoločnosť NIKON CEE GmbH, odštepný závod (ďalej len organizátor).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie,  o kreatívne využitie fotografickej techniky a následne vyhodnotiť a odmeniť autora najlepšej fotografie zaslanej do súťaže.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 1.6.2017 do 30.6.2017

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetky fyzické osoby staršie 15 rokov, ktoré v čase konania súťaže nahrajú na svoj profil na Instagrame alebo Facebooku vlastnú fotografiu a pridajú k nej dva hashtagy #NatureWithNikon a #JsemNikonVprirode alebo #NatureWithNikon a #SomNikonVprirode.

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie týchto podmienok.

V prípade, že sa preukáže, že sa niekto stane výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií či iného porušenia pravidiel súťaže, nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím usporiadateľa vylúčený a cena bude udelená účastníkovi umiestnenému v poradí za ním.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovenými organizátorom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržovať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (napr. nebude autorom fotografií, ktoré prihlási do súťaže), vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže bez akejkoľvek finančnej alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje za účelom vyhodnotenia.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

V prípade, že na základe rozhodnutia odbornej poroty vznikne nárok na výhru súťažiacemu, ktorý je mladší ako 18 rokov, prevezme cenu jeho zákonný zástupca, prípadne priamo výherca na základe písomného povolenia svojho zákonného zástupcu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátenie jej platnosti, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenia o výhre v prípade zmeny poštovej  alebo emailovej adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

Tomáš Hulík / Nikon D300 + Nikkor AF-S 200-400mm

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCIA

Umiestnením súťažných fotografií na Instagram alebo ich zaslaním do súťaže súťažiaci prehlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona. Odoslaním súťažných fotografií do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s bezplatným zverejnením súťažných fotografií na sociálnej sieti na profiloch spoločnosti Nikon (napríklad Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkach organizátora www.nikon.cz, www.nikon.sk , nikonblog.cz,  nikonblog.sk  a na Facebook profiloch NIKON CZ a NIKON SK.

Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie úplne alebo z časti, a to hlavne v záujme zverejnenia a šírenia informácií o priebehu a výsledkoch súťaže a súčasne tiež v rámci naplňovania svojich obchodných zámerov.

Odoslaním súťažných fotografií do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné fotografie a dôsledky ich zaslania alebo zverejnenia.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže tie súťažné fotografie, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať, alebo obmedzovať všeobecné pravidlá morálky, občianskeho spolužitia, alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalej fotografie s náboženským, alebo politickým obsahom, s vulgárnym, rasistickým, alebo iným všeobecne neprijateľným obsahom.

7. HODNOTENIE FOTOGRAFIÍ

Súťažné fotografie hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Nikon. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu zloženia poroty v ktoromkoľvek štádiu súťaže. Proti hodnoteniu poroty sa nie je možné odvolať, jej rozhodnutie je konečné a nemenné, s výnimkou prípadov, kedy bude po vyhodnotení súťaže následne zistené, že účastník súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční najneskôr do 10.7.2017 na Nikonblog.cz, na Facebook profiloch Nikon CZ, NIKON SK a na Instagrame @nikon_cz_sk. Víťazi budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zašlú organizátorovi spoločne so súťažnou fotografiou alebo prostredníctvom správy cez Instagram či Facebook.

8. SÚŤAŽNÉ CENY

Autor najlepšej súťažnej fotografie získa objektív AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

9. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidlá súťaže sú po celú dobu súťaže verejné a prístupné na stránke súťaže na www.Nikonblog.sk

Zdieľaj

2 komentáre

  1. Ahoj Nikoňáci.
    Rád by som sa zúčastnil napriek tomu že mám starú mašinu (D90) ale
    Neviem či mám dať oba tagy allebo len niektorý zo slovenských.
    Ďakujem
    Ĺuboš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *