Kategória "Firmware"

Nikon, aktualizácia firmvéru

Nový firmvér pre desať fotoaparátov Nikon

Čas od času firmy vylepšujú funkčnosť fotoaparátov a odstraňujú niektoré chyby, ktoré sa odhalia používaním fotoaparátov. Dá sa to prehratím softvéru fotoaparátov (firmvéru) na novší, ktorý prípadné chyby (väčšinou komunikačného charakteru) eliminuje. Ide napríklad o kompatibilitu starších modelov fotoaparátov s