Súťaž SOM | Nikon v prírode o teleobjektív AF-P DX Nikkor 70-300mm

Ak radi fotografujete prírodu, potešíme vás. Po niekoľkých mesiacoch pre vás Nikon opäť pripravil súťaž SOM | Nikon v prírode. 🙂  Ak patríte k neúnavným lovcom krás našej prírody, krajiny či zvieracej ríše, alebo exotiky a zišiel by sa vám nový teleobjektív Nikkor, pridajte sa.

©Petr Slavík

Súťaže sa môžete zúčastniť, ak od 11.11. do 11.12.2017 pridáte fotografiu na váš súkromný Instagram  na tému príroda (krajina, živá či neživá príroda, detail v prírode) a do popisu pridáte hashtagy #NatureWithNikon a #JsemNikonVprirode (súťažiaci z Česka) alebo #NatureWithNikon a #SomNikonVprirode (súťažiaci zo Slovenska). Nezabudnite nastaviť súkromie na „verejný“.

©Petr Slavík

Najlešiu fotografiu oceníme objektívom AF-P DX NIKKOR 70-300 mm f/4,5-6,3G ED VR, ktorý vám svojim univerzálnym rozsahom ohniskových vzdialeností 70 – 300 mm poskytne flexibilitu. Umožní vám nasnímať zábery vzdialenej akcie, zachytiť vaše potulky svetom, či fotografovať divé zvieratá. Stabilizácia obrazu pomôže udržať zábery ostré. Objektív zaostruje rýchlo a ticho, čo oceníte pri snímanie videosekvencií aj statických snímok.

Ako inšpiráciu vám tentokrát ponúkame prácu Českého Nikon Ambasádora Petra Slavíka. Petr spojil lásku k fotografovaniu s cestovaní a výsledkom sú nádherné snímky divokej prírody. Exotické miesta nám sprostredkúva cez fotky, ale sám rád spynie s prírodou a zažíva na vlastnej koži život domorodých obyvateľov. Mnohokrát s nimi žije, stravuje sa u nich, poznáva miestnu krajinu. Osobná skúsenosť ho motivuje podieľať sa na charitatívnych projektoch na ochranu prírody.

©Petr Slavík

Rozhovor s Petrom Slavíkom nájdete na českom nikonblogu.

Podmienky fotografickej súťaže SOM | Nikon v prírode

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže na tému #SomNikonVprirode (ďalej len súťaž) je spoločnosť NIKON CEE GmbH, odštepný závod (ďalej len organizátor).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie,  o kreatívne využitie fotografickej techniky a následne vyhodnotiť a odmeniť autora najlepšej fotografie zaslanej do súťaže.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 11.11.2017 do 11.12.2017.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetky fyzické osoby staršie 15 rokov, ktoré v čase konania súťaže nahrajú na svoj profil na Instagrame vlastnú fotografiu a pridajú k nej dva hashtagy #NatureWithNikon a #JsemNikonVprirode alebo #NatureWithNikon a #SomNikonVprirode. Fotografie je nutné na Instagram nahrávať s nastavením súkromia „Verejný“. Do súťaže budú zaradené iba snímky zverejnené na Instagrame v termíne konania súťaže, tj. od 11. 11. 2017 do 11. 12. 2017.

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie týchto podmienok.

V prípade, že sa preukáže, že sa niekto stane výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií či iného porušenia pravidiel súťaže, nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím usporiadateľa vylúčený a cena bude udelená účastníkovi umiestnenému v poradí za ním.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovenými organizátorom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržovať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (napr. nebude autorom fotografií, ktoré prihlási do súťaže), vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže bez akejkoľvek finančnej alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje za účelom vyhodnotenia.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

V prípade, že na základe rozhodnutia odbornej poroty vznikne nárok na výhru súťažiacemu, ktorý je mladší ako 18 rokov, prevezme cenu jeho zákonný zástupca, prípadne priamo výherca na základe písomného povolenia svojho zákonného zástupcu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátenie jej platnosti, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenia o výhre v prípade zmeny poštovej  alebo emailovej adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCIA

Umiestnením súťažných fotografií na Instagram alebo ich zaslaním do súťaže súťažiaci prehlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona. Odoslaním súťažných fotografií do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s bezplatným zverejnením súťažných fotografií na sociálnej sieti na profiloch spoločnosti Nikon (napríklad Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkach organizátora www.nikon.cz, www.nikon.sk , nikonblog.cz,  nikonblog.sk.

Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie úplne alebo z časti, a to hlavne v záujme zverejnenia a šírenia informácií o priebehu a výsledkoch súťaže a súčasne tiež v rámci naplňovania svojich obchodných zámerov.

Odoslaním súťažných fotografií do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné fotografie a dôsledky ich zaslania alebo zverejnenia.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže tie súťažné fotografie, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať, alebo obmedzovať všeobecné pravidlá morálky, občianskeho spolužitia, alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalej fotografie s náboženským, alebo politickým obsahom, s vulgárnym, rasistickým, alebo iným všeobecne neprijateľným obsahom.

7. HODNOTENIE FOTOGRAFIÍ

Súťažné fotografie hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Nikon. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu zloženia poroty v ktoromkoľvek štádiu súťaže. Proti hodnoteniu poroty sa nie je možné odvolať, jej rozhodnutie je konečné a nemenné, s výnimkou prípadov, kedy bude po vyhodnotení súťaže následne zistené, že účastník súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční najneskôr do 20.12.2017 na Nikonblog.cz, na Facebook profiloch Nikon CZ, NIKON SK a na Instagrame @nikon_cz_sk. Víťazi budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zašlú organizátorovi spoločne so súťažnou fotografiou alebo prostredníctvom správy cez Instagram.

8. SÚŤAŽNÉ CENY

Autor najlepšej súťažnej fotografie získa objektív AF-P DX NIKKOR 70-300 mm f/4,5-6,3G ED VR. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

9. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidlá súťaže sú po celú dobu súťaže verejné a prístupné na stránke súťaže na www.nikonblog.sk.

Zdieľaj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *