Nový firmvér pre Z 9 eliminuje pruhovanie a zlepšuje AF

Zet deviatka prišla na trh koncom minulého roka a všimol si ju celý fotografický svet. Prvý highendový model mirrorless fotoaparátu od Nikonu zožal úspech, nadchol všetkých, ktorí ho mali možnosť vyskúšať. Ale chybička sa vkradla. Hoci sa to chybou ani celkom nedá nazvať, skôr vlastnosťou. Pre tých, ktorí nevedia, vysvetlím, o čo vlastne ide.

Nikon Z 9 je prvý Nikon fotoaparát, ktorý nemá mechanickú závierku expozície, ale používa iba elektronickú. Tá funguje tak, že počas expozície sa postupne odčítava signál z jednotlivých riadkov pixelov na senzore. Kým tento proces prebehne a fotoaparát „prečíta“ všetky pixely, niečo to trvá. Čím rýchlejšie fotoaparát prečíta celý senzor, tým rýchlejší čas závierky bez skreslenia pri fotení pohybu môže použiť. Naráža to na problém, že umelé zdroje svetla emitujú žiarenie v určitých frekvenciách (ľudovo povedané blikajú), zvyčajne viac ako 50 Hz, čiže viac ako 50x za sekundu. Tak aby ľudské oko nepostrehlo blikanie. Senzor je na toto blikanie citlivý. Pri odčítavaní riadkov sa stáva, že niektoré riadky, ktoré práve číta, budú tmavé. Znamená to, že práve trafil obnovovaciu frekvenciu displeja, alebo iných žiaričov, ktoré nemajú stále svetlo, ale emitujú ho vo vysokých frekvenciách, ktoré sú ľudskému oku neviditeľné – oko už potom vníma svetlo ako stále. Tu nastáva problém fotoaparátov s elektronickou závierkou všeobecne a Nikon nie je výnimkou. Pri fotografovaní veľkých displejov sa pri použití elektronickej závierky na nich môžu objaviť pruhy (banding). Toto bola jediná vlastnosť, ktorá bola inak dokonalému fotoaparátu vyčítaná.

Nikon dnes prichádza s aktualizáciou firmvéru, ktorá má zabezpečiť potlačenie a v určitých prípadoch úplné eliminovanie tohto pruhovania pri snímaní displejov či iných zdrojov „blikajúceho“ svetla. Už aj predtým mohol proti pruhovaniu Nikon bojovať úpravou expozície o polovicu alebo tretinu expozičného stupňa, ale často to nestačilo. Pre potlačenie pruhovania je potrebná delikátnejšia zmena expozície. Po dnešnej aktualizácii môže upravovať expozíciu po takých malých krokoch ako je 1/96 expozičného stupňa. Výrobca si od novej finkcionality sľubuje potlačiť pruhovanie alebo ho aj úplne eliminovať. Veľmi by to potešilo najmä športových fotografov, ktorí fotia na štadiónoch s veľkými reklamnými obrazovkami.

Druhou funkciou, ktorú Nikon vylepšuje pomocou aktualizácie je kontinuálne zaostrovanie s detekciou očí a tváre. Odteraz by malo byť ešte presnejšie a citlivejšie. Zlepšiť by sa malo hlavne v tých prípadoch, kedy tvár alebo oči zaberajú veľmi malú časť fotografovanej alebo natáčanej scény. Obidve aktualizácie znamenajú, že už i tak najoceňovanejší fotoaparát Z 9 bude ešte lepší a vhodnejší na použitie v akejkoľvek situácii.

Podrobný popis zmien nového firmvéru

  • High-frequency flicker reduction (Potlačenie vysokofrekvenčného blikania) bolo pridané k úlohám, ktoré sa dajú priradiť ovládacím prvkom fotoaparátu pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)).
  • Vylepšené automatické zaostrovanie pri sledovaní malých objektov.
  • Presnejšie automatické zaostrovanie pri portrétoch ľudí rozpoznaných prostredníctvom automatického zaostrovania s detekciou očí/tváre s možnosťou Continuous AF (Kontinuálne automatické zaostrovanie) zvolenou pre Focus mode (Režim zaostrovania).
  • Vyriešil sa problém so zaostrovaním fotoaparátu na pozadie, keď sa možnosť Single-point AF (Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body), Dynamic-area AF (S) (Dynamická voľba zaostrovacích polí (S)) alebo Dynamic-area AF (M) (Dynamická voľba zaostrovacích polí (M)) zvolila pre AF-area mode (Režim činnosti AF), alebo sa zvolila možnosť Wide-area AF (C1) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) alebo Wide-area AF (C2) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)) s vlastnou veľkosťou zaostrovacieho poľa [1×1].
  • Lepšie výsledky stabilizácie obrazu počas snímania panoramatických záberov zhotovených s fotoaparátom nasmerovaným nahor alebo nadol a voľby inej možnosti ako Off (Vyp.) pre Vibration reduction (Stabilizácia obrazu).
  • Vyriešili sa nasledujúce problémy:

– S určitými objektívmi s bajonetom Nikon Z dochádzalo niekedy pri výbere možnosti Focus (Zaostrenie) pre Používateľské nastavenie a1 AF-C priority selection (Voľba priority kontinuálneho zaostrovania) s možnosťou [Continuous AF] (Kontinuálne automatické zaostrovanie) zvolenou pre Focus mode (Režim zaostrovania) k deaktivácii spúšte, aj keď bol objekt zaostrený.

– Aperture lock (Aretácia clony) sa nedala zvoliť pre Používateľské nastavenie f4 Control lock (Uzamknutie ovládania) v režimoch M a A, po pripojení objektívu s bajonetom Nikon F.

– Priradenie Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania) ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) spôsobovalo, že položka [Save current settings] (Uložiť aktuálne nastavenia) bola nedostupná po pripojení objektívu s bajonetom Nikon F vybaveným clonovým krúžkom a napájacími kontaktami.

– Automatická regulácia skreslenia sa niekedy nepoužila na snímky zhotovené s možnosťou ON (Zap.) zvolenou pre Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).

– Fotoaparát nerozpoznal vlastné Picture Control uložené na pamäťovej karte pomocou vydania Mac obslužného programu Picture Control Utility 2.

– Vyvolanie funkcií snímania niekedy viedlo k neočakávaným zmenám expozície, ak:

▸ sa citlivosť ISO nastavila na pevnú hodnotu v režime M,

▸ sa zvolila iná možnosť ako Exposure maintenance off (Vypnutie zachovania expozície) pre Používateľské nastavenie b7 Keep exp. when f/ changes (Zachovať expozíciu pri zmene clonového čísla) a

▸ Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania) alebo Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) sa priradila ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) bez žiadnej možnosti (alebo len režim M) zvolenej pre Shooting mode (Režim snímania) a bez označenia niektorej z položiek Shutter speed (Čas uzávierky), Aperture (Clona) a ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO).

– Keď sa Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania) alebo Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) priradila ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), detekcia objektu nefungovala podľa očakávania, ak sa nastavenie pre AF subject detection options (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní) vyvolané stlačením ovládacieho prvku líšilo od možnosti aktuálne zvolenej pre AF subject detection options (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).


FIRMVÉR NA STIAHNUTIE V CENTRE SŤAHOVANIA: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/download/fw/454.html


 

Súvisici článok:

Zdieľaj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *