Objavte zázračný mikroskopický svet s Nikon Small World in Motion

Súťaž, ktorá dokumentuje fascinujúci mikro až nano svet, Nikon Small World pred desiatimi rokmi rozšírila súťažné príspevky aj o videosekvencie a časozberné videá nasnímané prostredníctvom mikroskopu. Vznikla samostatne hodnotená kategória Nikon Small World in Motion. V súťaži je akceptovaný akýkoľvek typ svetelnej mikroskopickej techniky vrátane fázového kontrastu, polarizovaného svetla, fluorescencie, interferenčného kontrastu, tmavého poľa, konfokálnej, dekonvolučnej a zmiešanej techniky. Nezávislí a uznávaní odborníci v tejto oblasti hodnotia originalitu, informačný obsah, technickú zdatnosť a vizuálny impakt. Súťaž je ďalším z dôkazov, že veda je úžasná a vďaka tejto súťaži nezostávajú obrazy, ktoré skúmajú vedci pod mikroskopmi len v ich archívoch, ale môžeme ich obdivovať všetci.

V aktuálnom ročníku už poznáme víťazov kategórie pohyblivých obrázkov Nikon Small World in Motion. Tohtoročné prvenstvo získal Fabian J. Weston za vizuálne fascinujúce video živej mikrofauny v čreve termitov. Tieto organizmy zohrávajú dôležitú úlohu pri trávení celulózy na rastlinnej báze ako je drevo. Aj keď sú dôležité pri výžive termitov, ich najdôležitejšia úloha je pri kolobehu uhlíka. Fabian verí, že jeho video zvýši povedomie verejnosti o zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú protisti v každom ekosystéme na Zemi.

Fabian zachytil toto video pomocou výskumného mikroskopu zo 70-tych rokov, ktorý využíva polarizované svetlo. Jeho cieľom bolo ilustrovať symbiotický vzťah medzi termitmi a týmito špecifickými protistami, aby pomohol porozumieť ich neviditeľnej úlohe, ktorú hrajú v prírode. Fabian starostlivo pripravil prostredie s vhodným pH, chemickým zložením a teplotou, aby udržal symbiontov nažive. Pre ich citlivosť na svetlo a kyslík je náročné ich filmovať, aj nepatrná zmena môže spôsobiť smrť hmyzu aj protistov v jeho črevách.

„Najnáročnejšie pri tvorbe tohto videa bolo nájsť správny postup, aby vyhovoval obom organizmom,“ hovorí Fabian “Skúšal som množstvo metód, aj prípravu vlastného fyziologického roztoku. Sú veľmi citlivé na kyslík, preto som musel z roztoku odstrániť čo najviac plynu, ako sa dalo. Bolo to veľmi náročné, musel som pracovať rýchlo. Video je výsledkom mesiacov pokusov a omylov, dlhého výskumu a vytrvalosti.“

Protisti sú rozmanitá škála jednobunkovcov. Tie, ktoré sú zachytené v videu, si vytvorili vzťah s termitmi, ktorí sa živia celulózou, pomáhajú im získavať z nej výživu a vracať uhlík späť do pôdy. „Protisti sú pre širokú verejnosť do veľkej miery neznámi, v skutočnosti sú najpočetnejšími tvormi na Zemi,“ hovorí Fabian. „V poznaní toho ako sa evolúciou vyvinul tento jedinečný symbiotický vzťah máme značné medzery, určite stojí za to ho preskúmať a prezentovať.“

Fabian dodáva: „Krásne na tom je, aký jednoduchý je prístup k moderným zobrazovacím prostriedkom a internetu, ktorý umožňuje ľuďom, ktorí sa zaujímajú o mikroskopiu, zdieľať svoje objavy globálne bez ohľadu na bariéry kultúrne, jazykové či vekové. Svet je taký malý, môžeme sa spojiť s kýmkoľvek na svete.“

1. miesto: Mikrofauna v čreve termitov
Autor: Fabian J. Weston

2. miesto: 10-dňový time-lapse tvorby a metastázovania ľudského mikrotumoru. Cievy (červená farba) podporujú rast tumoru (modrá farba)
Autori: Dr. Stephanie Hachey, Dr. Christopher Hughes

3. miesto: Vodná blcha (Daphnia pulex) rodiaca mláďatá
Autor: Andrei Savitsky

4. miesto: Komisurálne axóny (nervové výbežky) sa organizovaným spôsobom otáčajú po prekročení stredu centrálnej nervovej sústavy.
Autor: Dr. Alexandre Dumoulin

5. miesto: Infikovaný komár sliní fluoreskujúce parazity malárie.
Autori: Dr. Sachie Kanatani, Dr. Photini Sinnis

Zdroj: nikonsmallworld.com

Zdieľaj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *