Pracujte efektívnejšie: nový firmvér pre Nikon Z 50 , objektívy i update softvéru

V posledných dňoch vyšlo niekoľko nových aktualizácií fotoaparátov, objektívov aj softvéru. Pozrite sa, či sa niektorá z nich týka vášho produktu, aby ste mohli pracovať čo najefektívnejšie s najnovšou verziou firmvéru.

Asi najvýznamnejšou je aktualizácia firmvéru fotoaparátu Nikon Z 50, ktorá do videa pridáva zaostrovanie na oko a vylepšenie kontinuálneho zaostrovania. Trojica uvedených teleobjektívov dostala lineárne manuálne zaostrovanie a Nikon D850 malé vylepšenie pre snímanie portrétov. Drobné úpravy nastali aj v softvéroch NX Studio a Picture Control Utility.

Aktualizácie fotoaparátov:

Nikon Z 50 firmvér verzia 2.40

Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.30 na 2.40

 • AF s detekciou očí je teraz k dispozícii počas zaznamenávania videosekvencie.
 • Zlepšila sa činnosť detekcie očí pre [Auto-area AF] (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa).
 • Zlepšila sa obnovovacia frekvencia pre zaostrovacie body zobrazené v živom náhľade počas automatického zaostrovania AF so sledovaním objektu a AF s detekciou tváre/očí.

Verziu 2.40 stiahnite tu: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/download/fw/479.html

Nikon D850 firmvér verzia 1.30

Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.21 na 1.30

 • Do ponúk snímania fotografií a videosekvencií sa pridalo [Portrait impression balance] (Vyváženie dojmu z portrétu). Ďalšie informácie nájdete v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru). Ak chcete zobraziť snímky vo formáte NEF (RAW) zhotovené pomocou firmvéru verzie 1.30 alebo novšej v počítači, budete musieť aktualizovať softvér NX Studio na verziu 1.3.1 alebo novšiu a obslužný program Picture Control Utility 2 na verziu 2.4.14 alebo novšiu.
 • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k pokusom o spustenie úkonu [Lock mirror up for cleaning] (Uzamknutie zrkadla na čistenie) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA), čo spôsobilo, že fotoaparát zobrazil hlásenie „Deaktivovať [Pripojenie k sieti] v ponuke Bluetooth“ a uzamkol zrkadlo v dolnej polohe, čím zabránil jeho zdvihnutiu na čistenie, keď sa zvolila možnosť [Enable] (Aktivovať) pre niektorú z nasledujúcich položiek v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA):

– [Bluetooth] > [Network connection] (Pripojenie k sieti)

– [Airplane mode] (Režim v lietadle)

Verziu 1.30 stiahnite tu: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/download/fw/484.html

Aktualizácie objektívov:

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S firmvér verzia 1.10

Zmeny z verzie firmvéru 1.00 na 1.10

 • Objektív teraz podporuje možnosti pre [Focus ring rotation range] (Rozsah otočenia zaostrovacieho krúžka) * v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) fotoaparátu okrem [Non-linear] (Nelineárne). Keď sa zvolí možnosť Lineárne, otočením zaostrovacieho krúžka o zvolenú vzdialenosť v režime manuálneho zaostrovania sa objektív uvedie z najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti na nekonečno bez ohľadu na rýchlosť, ktorou sa tento krúžok otočí.
 • Pridala sa podpora pre funkciu [Switch focus/control ring roles] (Výmena úloh zaostrovacieho/ovládacieho krúžka) * v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) fotoaparátu.

* Od januára 2023 sú fotoaparáty, ktoré podporujú tieto možnosti, Z 9 (od verzie firmvéru „C“ 2.00) a Z 7II a Z 6II (od verzie firmvéru „C“ 1.40).

Verziu 1.10 stiahnete tu: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/download/fw/483.html

NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S firmvér verzia 1.10

Zmeny z verzie firmvéru 1.00 na 1.10

 • Objektív teraz podporuje možnosti pre [Focus ring rotation range] (Rozsah otočenia zaostrovacieho krúžka) * v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) fotoaparátu okrem [Non-linear] (Nelineárne). Keď sa zvolí možnosť Lineárne, otočením zaostrovacieho krúžka o zvolenú vzdialenosť v režime manuálneho zaostrovania sa objektív uvedie z najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti na nekonečno bez ohľadu na rýchlosť, ktorou sa tento krúžok otočí.
 • Pridala sa podpora pre funkciu [Switch focus/control ring roles] (Výmena úloh zaostrovacieho/ovládacieho krúžka) * v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) fotoaparátu.

* Od januára 2023 sú fotoaparáty, ktoré podporujú tieto možnosti, Z 9 (od verzie firmvéru „C“ 2.00) a Z 7II a Z 6II (od verzie firmvéru „C“ 1.40).

Verziu 1.10 stiahnete tu: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/download/fw/482.html

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S firmvér verzia 1.10

Zmeny z verzie firmvéru 1.00 na 1.10

 • Objektív teraz podporuje možnosti pre [Focus ring rotation range] (Rozsah otočenia zaostrovacieho krúžka) * v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) fotoaparátu okrem [Non-linear] (Nelineárne). Keď sa zvolí možnosť Lineárne, otočením zaostrovacieho krúžka o zvolenú vzdialenosť v režime manuálneho zaostrovania sa objektív uvedie z najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti na nekonečno bez ohľadu na rýchlosť, ktorou sa tento krúžok otočí.
 • Pridala sa podpora pre funkciu [Switch focus/control ring roles] (Výmena úloh zaostrovacieho/ovládacieho krúžka) * v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) fotoaparátu.

* Od januára 2023 sú fotoaparáty, ktoré podporujú tieto možnosti, Z 9 (od verzie firmvéru „C“ 2.00) a Z 7II a Z 6II (od verzie firmvéru „C“ 1.40).

Verziu 1.10 stiahnete tu: https://downloadcenter.nikonimglib.com/sk/download/fw/481.html

NX Studio verzia firmvéru 1.3.1

Zmeny z verzie 1.2.2 na verziu 1.3.1 – Windows

Bola pridaná podpora firmvéru fotoaparátu D850 verzie 1.30.

Boli vyriešené nasledujúce problémy:

– Informácie o redukcii vibrácií u snímok zobrazených v softvéri NX Studio niekedy nezodpovedali informáciám zobrazovaným vo fotoaparáte.
– Softvér NX Studio v niektorých prípadoch udával nesprávne rozmery v položke [Change image size] (Zmena veľkosti obrazu) v dialógovom okne [Export] pre orezané snímky.

Zmeny z verzie 1.2.2 na verziu 1.3.1 – MacOS

Bola pridaná podpora firmvéru fotoaparátu D850 verzie 1.30.

Boli vyriešené nasledujúce problémy:

– Informácie o redukcii vibrácií u snímok zobrazených v softvéri NX Studio niekedy nezodpovedali informáciám zobrazovaným vo fotoaparáte.
– Softvér NX Studio v niektorých prípadoch udával nesprávne rozmery v položke [Change image size] (Zmena veľkosti obrazu) v dialógovom okne [Export] pre orezané snímky.

Bola pridaná podpora operačného systému macOS Ventura verzie 13.

Softvér NX Studio pracuje na počítačoch s obvodmi Apple Silicon ako natívna aplikácia.

Bola ukončená podpora operačného systému macOS Catalina verzie 10.15.

Bola zlepšená odozva zobrazenia snímok a ďalších funkcií na monitoroch Apple Pro Display XDR.

Verziu 1.3.1 stiahnete tu: https://downloadcenter.nikonimglib.com/cs/download/sw/231.html

Picture Control Utility 2 verzia firmvéru 2.4.14

Zmeny z verzie 2.4.12 na verziu 2.4.14

 • Bola pridaná podpora firmvéru fotoaparátu D850 verzie 1.30.
 • Bola ukončená podpora operačného systému Windows 8.1.

Zdieľaj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *