Nový firmvér pre Z 7II a Z 6II

Vylepšenia prístrojov cez aktualizácie firmvéru sú veľkou vymoženosťou, ktorú vďaka moderným technológiám máme bežne dostupnú. Do značnej miery dokážu vylepšiť vlastnosti aj vychytať problémy a nedostatky. Spoločnosti tak môžu reagovať na dopyt a referencie svojich zákazníkov. Nikon taktiež intenzívne pracuje na vylepšovaní svojich produktov a výsledkom je aj najnovšia aktualizácia firmvéru pre Nikon Z 7II a Z 6II.

Tentokrát pri update ťahá za dlhší koniec Z 6II. Dostala v porovnaním s bratom s vyšším rozlíšením o funkciu navyše. A to veľmi praktickú. Firmvér 1.30 umožní nahrávanie zvukovej poznámky ku konkrétnej fotografii. Nahrávať môžete max. 60 sekúnd, čo je dostatok času na to, aby ste k fotke priradili dôležité informácie, ktoré vám neskôr pomôžu pri spracovávaní. Najväčšie využitie nájde asi u reportážnikov či dokumentaristov.

– Voice memo (Zvuková poznámka)sa pridala k možnostiam dostupným pre Používateľské nastavenie f2 (Custom controls (Používateľské ovládacie prvky)) > Movie record button (Tlačidlo záznamu videosekvencií) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). V rámci tejto úlohy sa tlačidlo záznamu videosekvencií dá použiť počas prehrávania na záznam a prehrávanie zvukových poznámok s dĺžkou maximálne 60 sekúnd.

Ostatné dve zmeny sa týkajú obidvoch modelov Z 7II a rovnako Z 6II. Prvým je vyváženie vzhľadu portrétu. Na prvý pokus sa mi zdá táto funkcia málo výrazná. Na fotografiách v .JPG má pokožka s aktivovanou funkciou zdravšiu a prirodzenejšiu farbu. Ešte budem toto nastavenie skúšať aj v iných podmienkach, ako doma narýchlo, ale na prvý pohľad sa mi zdá byť stredná hodnota z troch možných najúčinnejšia. Myslím si, že skúsenejší portrétista si farby doladí v počítač i tak sám najlepšie. Funkcia nie je dostatočne sofistikovaná, aby zjednodušila prácu profíkovi a bude tak prínosom skôr pre nadšenca, ktorému sa nechce doťahovať fotky v postprocese.

Položka Portrait impression balance (Vyváženie vzhľadu portrétu)sa pridala k PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).

Treťou novinkou, ktorú aktualizácia ponúka je zobrazenie obrazovky snímania pri vyklopenom displeji. Aj pri zapnutom zobrazení vyfoteného záberu, by mal displej ukazovať obrazovku snímania.

Teraz bude monitor počas vyklopenia vždy zobrazovať obrazovku snímania, keď sa zvolí možnosť On (Zap.)pre Image review (Ukážka snímok) v PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA).

Aktualizácia prináša tieto riešenia problémov:

Používateľské nastavenie f4 (Aperture lock (Aretácia clony)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)nebolo dostupné, keď sa pripojil bajonetový adaptér FTZ.

Aj keď zaostrenie zostalo za normálnych okolností uzamknuté, ak sa tlačidlo AF-ON podržalo stlačené, pokiaľ sa tlačidlo spúšte používalo na zhotovovanie série snímok, fotoaparát znova zaostril bez podnetu od tlačidla AF-ON, ak sa snímanie pozastavilo pomocou nasledovného:

▹ Používateľské nastavenie a6 (AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) sa nastavilo na AF-ON only (Len AF-ON) s možnosťou Enable (Zapnuté) zvolenou pre Out-of-focus release (Snímanie bez zaostrenia),

▹ Continuous L (Pomalé sériové snímanie) alebo Continuous H (Rýchle sériové snímanie) sa zvolilo pre Release mode (Režim snímania),

▹ Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie) sa zvolilo pre Focus mode (Režim zaostrovania) a

▹ Single-point AF (Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body) sa zvolilo pre AF-area mode (Režim činnosti AF).

Indikátor pripravenosti blesku sa na zábleskových jednotkách SB-5000 nerozsvietil, ak sa na fotografovanie s bezdrôtovými diaľkovo ovládanými bleskami použil ovládač WR-R10 alebo WR-R11b.


Z 7II firmvér 1.30 stiahnite tu.

Z 6II firmvér 1.30 stiahnite tu.

Zdieľaj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *