Nový firmvér 3.00 pre Z 9 s dvadsiatkou skvelých vylepšení

Dobrá správa pre všetkých užívateľov Nikonu Z 9. Spoločnosť reaguje na požiadavky užívateľov a prichádza s novým firmvérom obsahujúcim dvadsať vylepšení funkčnosti pre fotografiu aj video.

Výhodou digitálnych fotoaparátov je, že ich možno aj po vydaní do obehu neustále vylepšovať a zdokonaľovať. Áno, dokonca aj taký fotoaparát ako je vlajkový mirrorless Nikon Z 9 možno ešte vylepšiť. 😊 Niektoré vylepšenia odstraňujú neduhy, ktoré sa objavia až v praxi pri dlhodobom používaní v rôznych podmienkach. Iné doplnky rozširujú funkcionalitu aparátu.

K významným vylepšeniam snímania patrí redukcia vysokofrekvenčného blikania pri vo fotografii a videu. Ide o známu vlastnosť elektronickej závierky, kedy odčítanie zo senzora po riadkoch koliduje s umelými zdrojmi svetla, ktoré nevydávajú sústavné svetlo, ale blikajú vo vysokých, ľudskému oku nerozpoznateľných frekvenciách.

Ďalšou super vychytávkou pre video je Hi-Res Zoom. Ide o plynulé priblíženie 4K videa bez straty rozlíšenia, ktoré efektívne rozšíri rozsah akéhokoľvek objektívu až 2x faktorom. Fígeľ spočíva v tom, že fotoaparát aj v 4K móde sníma v 8K a postupne plynulo približuje obraz tak, že ho cropuje. Nestrácate tak žiadne pixely, nič sa nedpočítava. Video bude len o málinko menej detailné ako 4K bez tohto zoomu, keďže u Z 9 ide v prípade 4K o 8K video, ktoré je vlastne zmenšené (potláča sa tým nevýhoda Bayerovej masky).  

Jednou z nových funkcií je aj nové vysokorýchlostné snímanie C60 High-Speed ​​Frame Capture+, ktorá umožňuje snímanie rýchlosťou až 60 snímok za sekundu v DX móde a v rozlíšení 19 Mpx. Táto frekvencia snímania chýbala, doteraz Z 9 snímal rýchlosťou buď 30 obr./s v plnom 45,7 Mpx rozlíšení alebo až 120 obr./s v JPG v rozlíšení 11Mpx.

No a rýchlemu snímaniu asistuje vylepšené zaostrovanie – vyššia citlivosť v zhoršených svetelných podmienkach, lepšie sledovanie 3D tracking, lepšie rozlišovanie objektov a možnosť zmeny farby AF bodu na červenú v podmienkach, kde je biela málo viditeľná.

Firmvér verzie 3.00 tiež ponúka užívateľom pohodlnejší pracovný tok s vylepšenými možnosťami pripojenia k serverom a ďalším zariadeniam.

Pre lepšiu ovládateľnosť sa firmvérom zvýši počet tlačidiel, ktoré možno použiť na vlastné prispôsobenie funkcií.

A to nie je všetko, nech sa páči tlačová oficiálna správa.

Tlačová správa

Spoločnosť Nikon dnes oznamuje uvedenie firmvéru verzie 3.00 pre svoj vlajkový fotoaparát – plnoformátový mirrorless fotoaparát Nikon Z 9.

Táto nová aktualizácia firmvéru ponúka vzrušujúce nové funkcie na snímanie videosekvencií aj statických snímok, ako aj vylepšené funkcie ovládania a zobrazovania, ktorými spoločnosť reaguje na potreby používateľov.

Medzi nové funkcie pri snímaní videosekvencií patrí redukcia vysokofrekvenčného blikania a priblíženie Hi-Res¹ – funkcia, ktorá umožňuje priblíženie s vysokým rozlíšením, a tým efektívne predlžuje dosah bez ohľadu na použitý objektív. Medzi nové fotografické funkcie patrí pridanie možnosti C60 do ponuky vysokorýchlostného snímania² – to umožňuje rýchle sériové snímanie frekvenciou 60 snímok za sekundu vo formáte DX a rozlíšení cca. 19 Mpx.

Táto aktualizácia firmvéru tiež ponúka používateľom pohodlnejší pracovný postup vďaka vylepšeným možnostiam prehrávania sérií snímok nasnímaných v režime sériového snímania.

S cieľom lepšie uspokojiť zvýšené požiadavky profesionálov na zobrazovanie a ovládanie došlo k nárastu počtu tlačidiel, ktoré možno použiť ako prispôsobené ovládacie prvky a rozšíreniu prispôsobiteľných funkcií. Okrem toho možno počas prehrávania zobraziť snímky a i menu s vertikálnou orientáciou a boli tiež pridané nové možnosti veľkosti snímky pre formát DX. Medzi ďalšie vylepšenia patrí rozšírenie citlivosti automatického zaostrovania v slabom svetle a lepšia kontrola udržania zaostrenia objektu aj v prípade, že ho na okamih prekryje bližšia prekážka.

Táto inovácia je dôkazom neustáleho záväzku spoločnosti Nikon uspokojovať potreby používateľov prostredníctvom včasných aktualizácií firmvéru, ktoré ponúkajú špičkové funkcie.


Poznámky:

¹ Funkcia Digitálne priblíženie Hi-Res je k dispozícii len pri snímaní videosekvencií s nastavením typu video súboru na ProRes 422 HQ 10 bitov (MOV), H.265 10 bitov (MOV), H.265 8 bitov (MOV) alebo H. 264 8 bitov (MP4) a nastavením oblasti snímky na FX (36×24). Na niektoré funkcie fotoaparátu sa vzťahujú obmedzenia.

² S automatickou expozíciou a automatickým zaostrovaním so sledovaním objektu iba pri nastavení kvality snímky JPEG normálny. Maximálny počet záberov, ktoré je možné nasnímať v jednej sérii, je menší ako pri rýchlom sériovom snímaní. Odporúča sa použiť pamäťovú kartu odporúčanú spoločnosťou Nikon.

Zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou firmvéru

 • Položka Image size (Veľkosť snímky) v ponuke fotografovania je teraz Image size settings (Nastavenia veľkosti snímky) a ponúka nové možnosti, ktoré sa vzťahujú len na snímky zhotovené pomocou oblasti snímky DX.
 • K frekvenciám snímania sa pridala frekvencia C60, ktorá je k dispozícii pre vysokorýchlostné snímanie fotografií. Používateľské nastavenie d4 v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) je teraz Pre-Release Capture options (Možnosti vyrovnávacej pamäte pred expozíciou snímky).
 • Bola pridaná položka High-frequency flicker reduction (Redukcia blikania pri vysokej frekvencii) do PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • Bola pridaná položka Focus position auto reset (Automatický reset polohy zaostrenia) pod Focus shift shooting (Snímanie s posúvaním zaostrenia) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).

Snímanie videosekvencií

 • Bola pridaná položka High-frequency flicker reduction (Redukcia blikania pri vysokej frekvencii) do VIDEO RECORDING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • Bola pridaná položka Hi-Res Zoom (Digitálne priblíženie Hi-Res) do VIDEO RECORDING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • Bola pridaná možnosť Reset using remote (Resetovanie pomocou diaľkového ovládača) v položke Timecode (Časový kód) vo VIDEO RECORDING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).

Zobrazenia

 • Režim monitorovania Prioritize viewfinder (Uprednostniť hľadáčik) bol nahradený možnosťou Prioritize viewfinder (1) (Uprednostniť hľadáčik (1)) a Prioritize viewfinder (2) (Uprednostniť hľadáčik (2)).
 • Rozšírený rozsah nastavení jasu monitora.
 • Pridali sa nasledujúce doplnky do CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):

– Pridala sa možnosť 3D-tracking focus point color (Farba 3D sledovaného zaostrovacieho bodu) pre Používateľské nastavenie a11 Focus point display (Zobrazenie zaostrovacieho bodu).
– Boli pridané možnosti Always (Vždy) a Only when flash is not used (Len bez použitia blesku) pre Používateľské nastavenie d9 View mode (photo Lv) (Režim zobrazení (Lv pre fotografie)) > Show effects of settings (Zobraziť účinky nastavení).

Prehrávanie

 • Položka Rotate tall (Otočiť na výšku) v ponuke prehrávania je teraz Auto-rotate pictures (Automatické otáčanie snímok). Ak zvolíte ON (ZAP.), prehrávanie sa zobrazí na monitore a hľadáčik sa bude automaticky otáčať tak, aby zodpovedal orientácii fotoaparátu.
 • Zobrazenie prehrávania teraz ukazuje farebnú teplotu pre snímky zhotovené s možnosťou Preset manual (Vlastné nastavenie) zvolenou pre White balance (Vyváženie bielej farby).
 • Teraz sú k dispozícii možnosti na manipuláciu každej série fotografií zhotovených v režimoch sériového snímania ako skupiny.
 • Pridala sa možnosť File info (Informácie o súbore) k možnostiam dostupným v možnosti Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) v PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA).

Ovládacie prvky

 • Pridala sa možnosť plného formátu pod Format memory card (Formátovanie pamäťovej karty) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENÍ) na použitie s kompatibilnými pamäťovými kartami CFexpress.
 • Pridali sa nasledujúce doplnky do CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):

– Pridala sa možnosť Type A auto restore delay (Oneskorenie automatického nastavenia Typ A) pre Používateľské nastavenie d14 Release timing indicator (Indikátor času spustenia).
– Pridala sa možnosť Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom) k možnostiam dostupným na prispôsobenie obrazovky snímania pomocou Používateľského nastavenia d18 Custom monitor shooting display (Obrazovka snímania vlastného nastavenia monitoru) a d19 Custom viewfinder shooting display (Obrazovka snímania vlastného nastavenia hľadáčika).
– Používateľské nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Vlastné ovládacie prvky (snímanie)), f3 Custom controls (playback) (Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie)) a g2 Custom controls (Vlastné ovládacie prvky) teraz ponúkajú prístup k možnosti rozšírenej voľby vlastných úloh a ovládacích prvkov.

Sieť

 • Stav pripojenia sa teraz zobrazuje na obrazovke snímania, keď je fotoaparát pripojený k FTP serveru.
 • Fotoaparát teraz podporuje FTPS.
 • Pridala sa možnosť ATOMOS AirGlu BT options (Možnosti ATOMOS AirGlu BT) k položke NETWORK MENU (PONUKA SIETE).

Ďalšie zmeny

 • Zlepšila sa presnosť automatického zaostrovania.
 • Zlepšil sa výkon automatického zaostrovania pri slabom osvetlení, pričom sa znížila minimálna potrebná úroveň osvetlenia o 0,5 EV.
 • Znížila sa citlivosť funkcie 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) na objekty prechádzajúce medzi daným objektom a fotoaparátom.
 • Zlepšil sa výkon zaostrovania, keď je možnosť Animal (Zvieratá) zvolená pre AF subject detection options (Možnosti detekcie objektu AF) počas 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie).
 • Znížila sa tendencia fotoaparátu zaostrovať na pozadie počas detekcie objektu, keď je zvolená možnosť Wide-area AF (S/L/C1/C2) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S/L/C1/C2)), 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) alebo Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa).
 • Zvýraznenie zaostrených oblastí, možnosti použitia elektronického diaľkomera a indikátor zaostrenej vzdialenosti sú teraz dostupné, keď je zaostrenie upravované pomocou zaostrovacieho krúžku objektívu, a to nielen v režime manuálneho zaostrovania, ale aj v iných režimoch zaostrovania. Okrem toho sa vykonali úpravy v dĺžke zobrazenia indikátora zaostrenej vzdialenosti.
 • Čas uzávierky, clona a citlivosť ISO sa teraz zobrazia, ak sa expozícia nastaví počas priblíženia zobrazenia živého náhľadu.
 • Zlepšila sa odozva manuálneho zaostrovania vo video štandarde a pri výbere tichého režimu počas snímania statických záberov.
 • Na obrazovke snímania sa teraz zobrazuje stav pripojenia synchronizovanej spúšte. Vykonali sa zlepšenia zobrazenia v zozname diaľkovo riadených fotoaparátov prístupného prostredníctvom Connect to other cameras (Pripojiť k iným fotoaparátom) > Remote camera list (Zoznam diaľkovo ovládaných fotoaparátov) v ponuke NETWORK MENU (PONUKA SIETE).
 • Português (PT) (Portugalčina) bola pridaná do jazykov dostupných prostredníctvom položky Language (Jazyky) v položke SETUP MENU (PONUKA NASTAVENÍ) pre fotoaparáty Z 9 predávané v Kanade a Spojených štátoch.
 • Vyriešili sa nasledujúce problémy:

– Ak sa zvolila možnosť (a) AF-S pre režim zaostrovania, (b) režim činnosti AF, ktorý podporoval detekciu objektu bol zvolený prostredníctvom ovládacieho prvku, ktorému bola priradená možnosť AF-area mode + AF-ON (Režim činnosti AF + AF-ON) pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) a (c) možnosť iná ako Subject detection off (Detekcia objektu vypnutá), pre AF subject detection options (Možnosti detekcie objektu AF) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ), potom stlačenie používateľských ovládacích prvkov zlyhalo pri aktivácii detekcie objektu.
– Ak bolo zvolené (a) trojrozmerné sledovanie pre režim činnosti AF, (b) možnosť iná ako Subject detection off (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre AF subject detection options (Možnosti detekcie objektu AF) v položke PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a (c) nastavenia snímania boli vyvolané prostredníctvom ovládacieho prvku, ktorému boli priradené funkcie Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania) alebo Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržať)) pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) bolo zvolené pre AF-area mode (Režim činnosti AF) a možnosť Subject detection off (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre AF subject detection options (Možnosti detekcie objektu AF), detekcia objektu bola naďalej v činnosti počas aktívnej funkcie AF-ON po stlačení používateľského ovládacieho prvku.
– Ak sa pre režim zaostrovania zvolila možnosť (a) AF-C, (b) bola zvolená iná možnosť ako 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) pre režim činnosti AF, (c) iná možnosť ako Subject detection off (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre AF subject detection options (Možnosti detekcie objektu AF) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a (d) nastavenia snímania vyvolané pomocou ovládacieho prvku, ktorému boli priradené funkcie Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania)) alebo Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržať)) pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) mali zvolené 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) pre AF-area mode (Režim činnosti AF), potom pri spustení AF-ON prostredníctvom používateľského ovládacieho prvku nebola detekcia objektu aktívna tam, kde sa to očakávalo.
– Časy uzávierky od 1/320 s až 1/640 s spôsobili nerovnomernú expozíciu v rámci snímok zhotovených so zábleskovými jednotkami SB‑800 s použitím automatickej vysokorýchlostnej synchronizácie blesku FP.
– Výber iného súboru používateľských funkcií v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) po zvolení iného ako predvoleného nastavenia pre Auto bracketing (Automatický bracketing) > Increment (Prírastok) v ponuke [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) bol príčinou zmeny hodnoty pre Auto bracketing (Automatický bracketing) > Increment (Prírastok) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) naspäť na 1.
– Informácie o snímaní zmizli vo výnimočných prípadoch z hľadáčika.
– Pokus o záznam 8K videa s pripojeným objektívom NIKKOR Z 14-30mm f/4S a možnosťou inou ako Off (Vyp.) zvolenou pre Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) vo VIDEO RECORDING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) spôsobil, že fotoaparát prestal niekedy reagovať.
– Sledovanie malých alebo málo kontrastných objektov oproti jednoliatemu pozadiu, ako je napríklad modrá obloha, niekedy spôsobilo, že sa zaostrovacie pole posunulo do hornej časti displeja.
– Výber C30 alebo C120 pre režim snímania pri zvolení inej možnosti ako Off (Vyp.) pre Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) spôsobil zmenu jasu monitora alebo hľadáčika.
– Fotoaparát vo výnimočných prípadoch nezaznamenal 8K video správne.
– Vo video štandarde fotoaparát nedokázal zvýšiť clonu (znížiť clonové číslo) po dosiahnutí horného limitu citlivosti ISO v režimoch P a S, ak bola hodnota zvolená pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) vo VIDEO RECORDING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) nižšia ako 12800.


Poznámka: Zmeny uvedené v časti „Snímanie statických záberov“, „Snímanie videosekvencií“, „Zobrazenia“, „Prehrávanie“, „Ovládacie prvky“ a „Sieť“ sú podrobne uvedené v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru).

Zdieľaj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *