Nová aktualizácia firmwaru zvyšujúceho výkonnosť fotoaparátu Nikon D5

Amsterdam, Holandsko, 23. júna 2016: Spoločnosť Nikon uviedla nový firmware C verzie 1.10, ktorý rozširuje funkčnosť vlajkovej lode digitálnych jednookých zrkadloviek Nikon formátu FX – fotoaparátu D5. Tento firmware ponúka prostredníctvom štyroch kľúčových vylepšení výrazné posilnenie funkčných možností fotoaparátu. Firmware predlžuje maximálnu dobu záznamu videosekvencií (vrátane formátu 4K UHD) a pridáva tri praktické funkcie, medzi ktoré patrí redukcia blikania obrazu pre statické snímky. Okrem týchto štyroch hlavných zmien boli v novom firmware aplikované ešte niektoré ďalšie aktualizácie*.

D5_24_70VR_front34l

Záznam videosekvencií

Pri nahrávaní videosekvencií fotoaparátom D5 je teraz možné pokračovať vo filmovaní po dobu až 29 minút 59 sekúnd, a to bez ohľadu na nastavenie veľkosti obrazu/snímacej frekvencie a kvality videa – vrátane formátu 4K UHD (3 840 × 2 160), pri ktorom bola maximálna doba záznamu predtým limitovaná na 3 minúty. Videosekvencie sú zaznamenávané v rámci až 8 súborov, z ktorých každý má veľkosť až 4 GB.

Fotoaparát D5 teraz ponúka aj funkciu elektronickej redukcie vibrácií (VR) pre záznam videosekvencií s využitím obrazových polí založených na formátoch FX a DX*2 (záznam HD a Full HD*3 videosekvencií). Redukcia vibrácií znižuje účinky chvenia fotoaparátu vo vodorovnom, zvislom a rotačnom smere (okolo optickej osy objektívu) a je praktická pri filmovaní bez podporných prostriedkov, ako je statív, resp. v prípadoch, keď časové alebo priestorové obmedzenie použitie statívu neumožňuje. Pri použití v kombinácii s optickou technológiou redukcie vibrácií objektívov NIKKOR sú výhody ešte výraznejšie.

02_D5_ambience_2

Statické snímky

Pre minimalizáciu rozdielov v expozícii je fotoaparát D5 teraz vybavený funkciou redukcie blikania obrazu pre statické snímky*4. Pri aktívnej funkcii redukcie blikania obrazu detekuje fotoaparát špičkové úrovne jasu a automaticky ľahko upravuje načasovanie spustenia uzávierky tak, aby pomohol dosahovať stabilné expozície a reprodukcie farieb.

Dynamická voľba zaostrovacích polí umožňuje zaostriť na objekt aj v prípade, že krátkodobo opustí zónu vybraného primárneho zaostrovacieho poľa, pričom využíva informácie z okolitých zaostrovacích polí*5. Okrem doterajších voliteľných možností zahrňujúcich použitie 25, 72 a 153 zaostrovacích polí ponúka fotoaparát D5 teraz aj dynamickú voľbu zaostrovacích polí s využitím 9 polí, ktorá je efektívna v prípadoch, keď chcete zaostriť na ešte menšie oblasti pohybujúcich sa objektov.

Nová aktualizácia firmware je k dispozícii na stiahnutie od 23. júna 2016. Je možné stiahnuť ju zadarmo z nasledujúcej URL adresy:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/320/D5.html

* Podrobnosti ohľadom „ďalších aktualizácií“ sú k dispozícii na stránkach firmware zadarmo na stiahnutie (Centrum sťahovania Nikon).
*2 Obrazové pole sa trochu zmenší.
*3 Nie je k dispozícii pri použití formátu 1 920 × 1 080; výrez.
*4 Pri fotografovaní s využitím hľadáčika (okrem fotografovania so zrkadlom fixovaným v hornej polohe).
*5 Pri použití dynamickej voľby 9, 25 alebo 72 zaostrovacích polí môže byť skutočný počet používaných zaostrovacích polí v závislosti na vybranom primárnom zaostrovacom poli menší ako 9, 25 alebo 72.
Ďalšie informácie o oceňovaných výrobkoch Nikon získate na webovej stránke www.europe-nikon.com

Zdieľaj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *